• deur Stephan Joubert

Kry Styl. Pinkster 2019 [audio]


Stephan Joubert bied Pinkster aan by NG Oosterlig van 26 - 30 Mei. Hy gesels hierdie Pinkster oor Kry Jesus se Styl.


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: