EKERK NOOD

Deel van ekerk se hartklop is om diegene met minder by te staan in hulle nood. Ons ondersteun graag bedienings en organisasies wat Jesus ook meer sigbaar, voelbaar en verstaanbaar maak en nood verlig in Suid-Afrika en doen dit deur ons noodprokejte.

 

Hoe kan jy ekerk ondersteun in hierdie verband?

 

Net soos enige ander gemeente of kerk, is die ekerk afhanklik van finansiële ondersteuning om te kan oorleef. Ekerk is geregistreer as ‘n Artikel 21 maatskappy sonder 'n winsoogmerk. Die grootste deel van ekerk se inkomste word weggegee aan hulpbehoewende mense, evangelisasie projekte, ens. Daar sal ook gereeld op ons webblad en Facebook blad terugvoer gegee word oor al die ekerk weggee aksies. Kliek op enige van die onderstaande...Ekerk bankbesonderhede:

Ekerk Vereniging, ABSA Bank, Takkode: 632 005, Rekening: 4059 699 232

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: