• deur Marius Nel

41 will come [resensie]


Chuck E. Tate. 41 will come: Holding on when life gets tough – and standing strong until a new day dawning. Tyndale Momentum. 2016

Die getal 40 speel ‘n belangrike rol in die Bybel, soos jy al raakgesien het. Noag het in die ark gesien hoe die reën kom, end it hou vir 40 dae aan. Die 41ste dag het die reën opgehou. Moses het vir 40 jaar in die woestyn gaan wegkruip nadat hy ‘n Egiptenaar se dood veroorsaak het. In die 41ste jaar het God hom geroep, ‘n tweede kans gegee en sy lewe gebruik om ‘n groot verskil in talle ander se lewens te maak. Nadat Israel uit Egipte weggetrek het, het hulle 40 jaar in die woestyn rond geswerf. Eers in die 41ste jaar is hulle toegelaat om die Beloofde land binne te trek. Jona preek vir 40 dae lank dat Nineve deur God verwoes gaan word oor hulle sonde. Op die 41ste dag besluit God om die stad te red. En Jesus was vir 40 dae in die woestyn waar hy gevas en Hom afgesonder het en die duiwel hom versoek het. Op die 41ste dag vlug die demone en die engele kom om Hom te versorg sodat Hy sy bediening kan begin.

Chuck Tate vind hierin ‘n patroon wat duidelik is. Die getal 41 dui die daeraad van ‘n nuwe dag aan, die hoop en belofte dat as jy nie moed opgee nie, die reën sal ophou val en alles wegspoel, die reus sal struikel, jy die Beloofde land sal binnetrek en jou bediening ‘n nuwe impak gaan hê.

Die geheim is om geduldig en gelowig te wag, in die verwagting dat die 41ste dag sal aanbreek. En jy mag, omdat God in tweede kanse glo. Waaroor jy droom, is net om die draai!

Die 41ste bladsy begin ‘n nuwe hoofstuk, ‘n nuwe roeping en ‘n nuwe begin.

In die bladsye van dié boek vind jy die moed om weer te hoop. Maar jy kry ook die nodige toerusting sodat jy steeds op jou voete sal wees wanneer die 41ste dag aanbreek.

So is daar sleutels wat jou sal help om sterk te staan tot die daeraad deurbreek. Ken jou viand. Gryp jou saak aan. Slaan vrees in die mond.

Met talle kosbare verhale uit die geskiedenis en mense se lewens tel dié boek jou op en laat jou glo in wat wag. Omdat dit jou geloof in dié Een bou wat ‘n mens soms mis kyk wanneer dinge skeef loop.

Chuck is pastor van RockChurch, wat iets vertel van wat vir hom belangrik is.

Dankie aan CUM / Christian Art wat dié boeke die land inbring en vir gelowiges beskikbaar stel. Jy kan dit ook op hulle webwerf bestel, by christianartmedia.co.za of cum.co.za.


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: