• deur Roedolf Botha

Die Here is nader as wat jy dink [audio]


Roedolf Botha het op 24 September gepreek by NG Oosterlig oor Die Here is nader as wat jy dink.


© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: