top of page

Luiheid is nie jou beste vriend nie


Spreuke 26:13 vertel van een luiaard se verskoning om nie te gaan werk nie. Hy sê vir homself net dalk is daar ‘n leeu op straat. Daarom is tuisbly en niksdoen sy oplossing. In vers 15 -16 hoor ons dat hierdie einste ou boonop te lui is om die kos te eet wat hy vir homself opgeskep het. Praat van opperste luiheid! Dis geen wonder dat luiaards in Spreuke 6: 6 - 8 aangemoedig word om by die miere te gaan leer wat fluksheid is nie. Hulle werk die heel jaar hard om kos in te samel.


Luiheid is nooit jou vriend nie - fluksheid is! Om fluks te wees, is nie maar net ‘n mooi ideaal nie. Dit moet ‘n realiteit wees in alles, wat jy doen. Fluksheid moet jou hele lewe kenmerk. Jy werk en leef vir die Here. Jy doen alles, wat jy in die lewe aanpak met entoesiasme, deeglikheid en vreugde. Jy sluimer en slaap nie jou lewe om nie. Luiheid maak jou nutteloos, passief, dwaas en onleerbaar. Jy systap luiheid gedurig sodat jy effektief in God se diens kan wees. Jy werk ook hard sodat armes kan eet, soos wat Paulus in Handelinge 20:34 sê.

Comments


bottom of page