top of page

In die Here se nabyheid gee die spoke pad


In sy nuutste Goeie Nuus skryf Stephan Joubert dat in die Here se nabyheid gee die spoke pad.
In die Here se nabyheid gee die spoke pad

‘n Vrou het een keer vir die Engelse digter, Samuel Taylor Coleridge, gevra of hy in spoke glo. Toe antwoord hy so ewe: “With truth and simplicity – no, madam. I have seen far too many myself.” Dit herinner my vir ’n oomblik ook aan die dissipels se reaksie in Matteus 14. Terwyl hulle in die middel van die nag in ’n storm op die See van Galilea vasgekeer is, kom Jesus op die water na hulle toe aangeloop. Hulle verwar Hom egter met een of ander spookagtige figuur uit die onderwêreld. Dan begin hulle skree van vrees. Nogtans is Jesus se genade groter as sy dissipels se twyfel en kleingeloof. Nadat Jesus eers gou vir Petrus genooi het vir ’n kort waterwandeling, klim Hy aanboord by hulle.


Meteens raak die stormwaters rustig, wanneer Jesus aanboord is. Dieselfde gebeur ook in die dissipels se harte. Vrees maak dadelik plek vir aanbidding in hulle harte. Vandag nog gebeur dieselfde. Elke spook van vrees en kleingeloof gee blitsvinnig pad in die nabyheid van Jesus. Hy wat ligvoets op die stormwaters loop, is altyd naby aan ons. Om dít te weet, is om vrees met vertroue te vervang en om kleingeloof vir aanbidding te verruil.

Comments


bottom of page