top of page

Bly binne die “gesonde leer”


Paulus praat dikwels in sy briewe van “die gesonde leer”. Dit word in Titus 2 aan die regte geloofsonderrig in die Here vasgeknoop. Hierdie onderrig geld vir jonk en oud. Daarom praat Paulus hier met ouer mans en dames, asook met jonger mans en vroue. Hy sê met name vir ouer mans dat die gesonde leer hulle na ’n lewe van wysheid, standvastigheid, geloof, liefde en volharding sal begelei. Vroue, wat die gesonde leer van die Here navolg, sal op hulle beurt goor gedrag, soos skinder en drankmisbruik, met die nodige waardigheid systap. Onderrig in die gesonde leer sal ook jong volwassenes begelei om hulle huweliksmaats te respekteeren om selfbeheersd te leef. Tussendeur sê Paulus vir Titus dat hyself ’n voorbeeld hiervan moet wees deur ’n lewe van integriteit te leef.


Die gesonde leer van ons Heer het te make met ’n karaktervolle lewe, wat in Sy voorskrifte geanker is. Hier gaan dit nie net oor godsdienstige leerstukke nie, maar oor die regte lewe voor God en tussen ander. ’n Gesonde leer mond in gehoorsaamheid aan God en in liefdesdiens aan mekaar uit. Daarom moet ons toelaat dat Hyself ons in die regte leer begelei. Ons moet daagliks die regte katkisasie deurloop, Syne!

Comments


bottom of page