• ekerk

My Leef-Storie [Episode 6] Wat beteken SKOONHEID? [video]


As jy die word SKOONHEID hoor, wat gaan eerste deur jou gedagtes? By die dames leer ons vandag heeltemal iets anders van skoonheid. Dit is meer as wat jy van buite sien…