top of page
  • Writer's pictureekerk

My Leef-Storie [Episode 6] Wat beteken SKOONHEID? [video]


As jy die word SKOONHEID hoor, wat gaan eerste deur jou gedagtes? By die dames leer ons vandag heeltemal iets anders van skoonheid. Dit is meer as wat jy van buite sien…bottom of page