• deur Stephan Joubert

'n Hoër waardering van die huwelik [audio]


Stephan Joubert het op die 1ste September gepreek by Kerksondermure.