• deur Stephan Joubert

So stuur ek julle [audio]


Stephan Joubert het op die 11de Augustus gepreek by Kersondermure oor hoe God Sy mense uitstuur alreeds in Genesis.