JESUS

SIGBAAR VOELBAAR VERSTAANBAAR

'N CHRISTELIKE GELOOFSGEMEENSKAP -
NUUTSTE PREKE