top of page

Dink Leer Floreer [resensie]


Dr Caroline Leaf is 'n kognitiewe neurowetenskaplike met indrukwekkende kwalifikasies. Sy het 'n PhD in Kommunikasiepatologie en 'n BSc in Logopedie en Oudiologie. Sy spesialiseer in metakognitiewe en kognitiewe neuropsigologie. Sy is die skrywer van Switch On Your Brain, Think and Eat yourself Smart, en The Perfect You. Haar werk is ook in Afrikaans vertaal en is oral baie gewild. Sy het ook boeke en tydskrifartikels geskryf. Dit alles om te verduidelik dat ‘n mens hier met ‘n erkende en gerekende natuurwetenskaplike te make het. Sedert 1981 het sy die wetenskap oor die brein en die verbinding tussen die brein en ons denke nagevors soos dit verband hou met vernuwing van denke, leerpotensiaal, gawes en potensiaal. Sy het 25 jaar se kliniese werk agter die blad. As navorser het sy by internasionale en nasionale konferensies opgetree oor onderwerpe wat verband hou met optimale breinprestasie. TV-stasies regoor die wêreld voer voortdurende onderhoude met haar oor talle onderwerpe en sy het ook haar eie TV-program, The Dr Leaf Show. Sy is in Suid-Afrika gebore maar woon saam met haar man, Mac en hulle vier kinders in Dallas en Los Angeles.

Ons denkwêreld oefen mag uit oor ons geestelike, emosionele en selfs fisiese welsyn. Aan die een kant kan ons gedagtes ons beperk tot wat ons glo ons kan doen en aan die ander kant kan dit ons vrystel om vaardighede te bekom wat ver buite ons verwagtinge is. ‘Vandag het die meeste mense toegang tot groot hoeveelhede inligting, maar min mense weet hoe om hierdie inligting te verwerk, om dit te gebruik om suksesvol te wees op skool, werk en lewe. As gevolg hiervan bereik talle nie hulle potensiaal nie, word drome verpletter en doelwitte nooit bereik nie,’ sê dr Caroline Leaf.

Wanneer ons 'n ingesteldheid kies wat ons vermoëns uitbrei eerder as om onsself te beperk, sal ons groter intellektuele tevredenheid, emosionele beheer en fisiese gesondheid ervaar. Die enigste vraag is: hoe doen ‘n mens dit?

Gerugsteun deur die nuutste wetenskaplike navorsing en Bybelse insigte beskryf Dr Leaf in haar nuwe boek, Dink Leer Floreer, hoe ‘n mens bemagtig kan word om beheer oor jou gedagtes te neem en om so beheer oor jou lewe te neem. ‘Hierdie boek is jou gids. Ek wil hê dat jy al jou drome en doelwitte moet bereik. Ek wil hê jy moet vervul en tevrede voel. Ek wil jou help om die beste te wees wat jy kan wees.’ Dr. Leaf wys jou hoe om drie kragtige instrumente te kombineer om jou geheue, leervernuf, kognitiewe en intellektuele prestasie, werkverrigting, fisiese prestasie, verhoudings en emosionele gesondheid te verbeter.

‘Hoe jy verstaan ​​en hoe jy jou jou gedagtes gebruik, is aanduidend van hoe suksesvol jy sal wees. Niks sal werk tensy jy nie eers jou denke regkry nie. Hierdie boek gaan oor geestelike selfversorging, wat insluit hoe om ons gedagtes te beheer, die unieke manier waarop elkeen van ons dink, voel en kies en dit leer jou hoe om gesonde, langtermynherinneringe te bou. Dit neem jou verder as om bloot te dink na 'n lewenstyl van kognitiewe transformasie. Hierdie boek gaan oor om jou te help om oor te skakel na 'n lewe wat goed geleef word, gevul met sinvolle sukses’, sluit Dr Caroline Leaf af.


bottom of page