top of page

Hoe voel elke provinsie se Jeug oor Kerk?


Ons het ook die aktiewe respondente se data verwerk en ingedeel volgens provinsies wat verteenwoordig is en die boonste opsomming is relevant tot die studie.

Beleef jy ook die bg. in jou provinsie?


bottom of page