top of page

Op pad na die kruis: Hoe Jesus gevolg moet word [video]


Ons Ekerk Lewendig Bybelreis sluit af vir 2023. Tydens hierdie regstreekse uitsending maak ons klaar met die Lukasevangelie.


bottom of page