top of page
  • Writer's pictureStephan Joubert

Om aan te hou glo, al verander niks! [video]


Ons is besig met 'n drie weke reis saam met Prediker: (Aan)gegryp deur God; herskepper van ‘n sinnelose lewe. Stephan Joubert behartig hierdie reeks met ons. Sy tema vir die 18de Julie is "Om aan te hou glo, al verander niks!"
bottom of page