top of page

Openbaring 14 - Merk Christus Sy mense? [video]


In hierdie 3 Minute Bybelskool bespreek Stephan Joubert Openbaring 14 en vra of Christus ook Sy mense merk?


bottom of page