• Stephan Joubert

Hoe lyk dissipelskap in Markus? [video]


Stephan Joubert bespreek in hierdie 3 minute Bybelskool hoe dissipelskap lyk in die Markusevangelie.