top of page

God se wil sessie 11: God se wil geskied in die hemel [video]


So moet julle bid:… laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Matteus 6:9a,10

1. God se wil geskied in die hemel.

Ons bevraagteken dikwels of die wil van God nog werklik in die hemel geskied wanneer ons geweldig ly of swaarkry. Openbaring is die boek wat die wil van God in die hemel beklemtoon. Is God nog op die troon? Geskied sy wil nog?

2. Jesus hou die boekrol vas: Hy hou die geskiedenis in sy hand!

Op die aarde geskied God se wil tans gedeeltelik. In die hemel sit God egter op die troon: Eendag sal sy wil ook volkome op die Aarde geskied.


bottom of page