top of page
  • Stephan Joubert

Wees versigtig wat jy liefhet


“Amor mundi!” “Liefde vir die wêreld!” So het die kerkvader Augustinus gesê. In dieselfde asem het hy ook gesê ons moet versigtig wees wat ons liefhet. Hierdie einste woorde van Augustinus het die denker Hannah Arendt (1906-1975) so besig gehou dat sy uiteindelik ’n boek hieroor geskryf het. Volgens haar kan sulke liefde nooit geskoei wees op selfsug of haat nie. Onder andere omskryf Arendt boosheid as doelbewuste keuses om ander mense as oorbodig of irrelevant te verklaar. Inderdaad! Wanneer ander mense in blote voorwerpe verander, is dit maklik om hulle te haat, te misbruik, te ignoreer en te verneder.


Jesus leer ons om mekaar reg raak te sien sodat ons mekaar nooit as irrelevant of oorbodig sal beskou nie. Lukas 7:36-50 is ’n pragtige voorbeeld in hierdie verband. Hierdie aardskuddende teks beskryf hoe Jesus die eregas is tydens ’n ete in die huis van ‘n Fariseër, genaamd Simon. Skielik bars ’n sekswerker dan ongenooid binne, terwyl al die gaste aan tafel is. Sonder woorde huil sy Jesus se voete nat en soen dit, terwyl sy dit afdroog met haar hare. Al die Fariseërs is geskok, want hulle sien ’n sondige menslike objek, wat ongenooid aan Jesus raak. Maar sê Hy niks nie. Uiteindelik draai Jesus dan na Sy gasheer, Simon, en vra vir hom: “Sien jy hierdie vrou?” Jesus wil hê hy moet op die regte maniere na haar kyk. Hy moet haar as ’n regte mens raaksien. Jesus verneder of veroordeel haar nie. Hy weet haar lewe is stukkend. Hy weet sy het dit opgemors. Daarom het sy skuiling kom soek hier aan Sy voete. Presies die regte soort skuiling bied Jesus nou aan haar. Woordeloos vra sy om vergifnis. Vreugdevol skenk Jesus dit aan haar en stuur haar dan in vrede huis toe. Selfs al is die godsdienstiges woedend hieroor, omdat hulle hierdie vrou as ’n blote objek beskou, gee Jesus haar lewe en haar menswees terug aan haar. Hy herstel haar beeld in God se oë. Só lyk hemelse liefde, vandag nog. Só lyk Jesus se liefde en daardie liefde waaroor Augustinus geskryf het. Ervaar dit en beoefen dit.

bottom of page