top of page
  • Writer's pictureekerk

Wat staan op jou geestelike CV?

deur Roedolf Botha

Roedolf Botha skryf in sy nuutste My Wêreld nuusbrief oor hoe Paulus se CV lyk?
Wat staan op jou geestelike CV?

Hoe waardevol voel jy? Ons leef in ‘n samelewing wat ons so maklik laat waardeloos voel.


Voordat ons egter van ons eie waarde kan praat moet ons eers praat oor dit wat vir ons in die algemeen waarde het. Mense heg waarde aan verskillende dinge. Die een persoon sal byvoorbeeld heelwat betaal vir ‘n waardevolle skildery, terwyl ander mense veel eerder geld sal uithaal vir ‘n oorsese reis. Sommige mense koppel meer waarde aan sosio-ekonomiese status, terwyl ander mense weer eerder waarde heg aan eenvoud. Die probleem is dat mense hulleself na waarde ag gegrond op die dinge wat vir hulleself waarde dra. Indien jou etniese identiteit vir jou van primêre belang is, sal jou selfwaarde afneem wanneer jy beleef dat ander mense jou Afrikanerskap ondermyn.


Een van die mees kenmerkende dinge wat Jesus egter in die eerste eeu kom doen het was om die mensdom radikaal uit te daag oor wat werklik belangrik is. Het jóú waardesisteem al verander sedert jy tot geloof gekom het? Het jy Jesus al toegelaat om die pryse op jou lewens items te kom verander? Paulus was van mening dat hy God al vir jare gedien het maar steeds nie waarde geheg het aan die regte dinge nie. Vir hom was sy etniese status, sy godsdienstige profiel, sy akademiese status, sy persoonlike prestasies en sy Joodskap van opperste waarde. Dis waarom hy die vroegste Christene so drasties vervolg het. Hy het eksepsie geneem toe hy voel dat die Christene die Joodse tradisie bedreig. Daar het egter skille van Paulus se oë afgeval. Hy sê in Filippense 3:4-8a:


As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer: ek is op die agste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseër, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde.


Paulus gebruik ekonomiese taal hier. Wat eers vir hom wins was is nou vir hom verlies. Jesus het sy lewe kom oorneem en dit het gemaak dat Paulus ‘n totale oudit en herevaluering van sy ganse lewe gedoen het. Sy etniese identiteit as Israeliet, sy geestelike herkoms en prestasies was vir hom alles. Dit het sy CV gevorm. Wat eers vir hom wins was noem hy nou gemors! Geloof is vir Paulus ‘n daaglikse uitruiltransaksie: Paulus ruil alles uit wat aanvanklik vir hom waarde gegee het, vir alles wat Jesus is.


Tans staan daar nou slegs een enkele woord op sy CV: Jesus.


Nie ons prestasies nie, maar sy liefde alleen, maak ons waardevol. Jesus is al wat ons het en waarop ons kan roem. Maar Hy ís alles. In Hom erf ons alles, die ganse wêreld en al God se rykdom.


Wat ‘n trade off!

Comments


bottom of page