top of page

Vol, voller, volste!


Vol, voller, volste!

Verlede week het ons stilgestaan by daardie kanonteks, Efesiërs 5:18. Daar het ons geleer dat ons moet toelaat dat die Gees ons elke dag vervul. Maar ons kan hierdie vers nie as ‘n losstaande teks hanteer nie. Die omringende verse in Efesiërs 5 vertel selfs nog meer vir ons oor die aard van die vervulling met die Gees. In vers 17 leer ons byvoorbeeld dat ons met wysheid moet lewe. Paulus leer ons hier om dwaasheid te vermy ten einde die wil van God te verstaan.


God se wil en die vervulling met die Gees loop volgens Paulus hand aan hand. Hoe voller ek van die Gees is, hoe meer openbaar ek die hart en die denke van Christus. Hoe meer ek toelaat dat die Gees my lewe beheer, hoe meer heilig Hy my ganse bestaan sodat my selfgerigte wil ondergeskik raak aan God s’n. Kortom, as ek dus wil weet wat God se wil is, dan moet ek my lewe oopstel vir die Heilige Gees en myself onderwerp aan Sy wil en leiding. Dan sal ek God se wil leer ken en dwaasheid vermy. Dan sal ek al hoe voller van die nuwe lewe raak, wat God in oorvloed aan alle Geesvervuldes skenk, en my selfsugtige begeertes aflê. Dan sal die Here se eer en Sy grootheid in my lewe seëvier.


Gebed:

Leer my U wil Heer. Wys my U weg. In Christus Naam. Amen

bottom of page