top of page

Vanaf voltyds verveeld tot ’n voltydse volger…


Verveeldheid en ’n siniese ingesteldheid tot die lewe is deesdae aan die orde van die dag. Boonop spoel dit oor na die terrein van geloof. Tog is hierdie “verveeldheid” met godsdiens niks nuuts nie. Paulus het reeds in Athene hierin vasgeloop. Wanneer hy in Handelinge 17 daar optree, loop hy sulke verveeldes en onvervuldes. Hoor net hoe stel vers 21 dit: “Die mense van Athene, asook mense wat van ander plekke afkomstig is en wat ook in die stad gebly het, het al hulle tyd deurgebring om nuwighede kwyt te raak. Of om te luister na al die nuutste dinge wat aan hulle opgedis is.


Maar toe verkondig Paulus die evangelie onverdund aan hulle daar op die Areopagus. Eers het hy vir hulle daarop gewys dat hulle baie godsdienstig is. Maar hulle gode was doodvervelig(!). Toe sê Paulus vir hulle daar is net een God. Dit is die “onbekende god” vir wie die mense van Atene so ewe ’n altaar opgerig het (vers 23). Toe verkondig Paulus Hom padlangs: “Julle aanbid Hom sonder dat julle Hom ken. Dit is Hom wat ek nou bekendmaak aan julle. Hy is God wat die aarde gemaak het en alles hierop. Hyself is die Here aan Wie die hemel en die aarde behoort. Maar Hy bly glad nie in tempels, wat mense met hulle eie hande gebou het nie. Hy word ook nie deur mense bedien, asof Hy enigiets van hulle kant af nodig het nie.” (vers 23-25)


Soos altyd was ’n klompie mense in die gehoor sinies en verveeld. Hulle het met Paulus begin spot oor dit, wat hy geleer het oor die opstanding uit die dood (vers 32). Maar ’n paar mense het wel gehoor. Hulle verveeldheid het plek gemaak vir geloof en verwondering. Hulle siniese harte is vervang met harte vol van Christus (vers 34). Toe was hulle verveeldheid oor en verby. Toe het hulle vir Christus as Heer ontdek. Toe het hulle Hom met oorgawe begin volg. Doen asseblief dieselfde. Kies opnuut hierdie eenvoudige, maar helder pad van Christus. Hy is steeds die Here. Hy is steeds genoeg, Hy is steeds lewe in oorvloed. Volg Hom en wees voltyds vry!

Comentarios


bottom of page