• Stephan Joubert

“UNLESS…” “TENSY…!”


“UNLESS…” “TENSY…!”

The Lorax is ’n kinderboek uit die pen van Dr Seuss. Dit vertel van ’n seuntjie wat met “The Oncler” gesels. Laasgenoemde het al die Trufulla bome in ’n vallei afgekap om “Thneeds” te maak, kledingstukke wat almal wou hê. Die Lorax was een van die bewonertjies van hierdie vallei wat gesmeek het dat die “Oncler” dit nie alles afkap nie. Maar hy het nie geluister nie. Toe die laaste boom afgekap is, het die Lorax in die lug verdwyn. Daar waar hy gestaan het ’n hopie klippie agtergebly met die woord: “UNLESS” daarop. Toe het die “Oncler” wat al die bome vir geld afgekap het in selfverwyt eenkant gaan leef. Hy het hieroor nagedink, totdat die seuntjie met hom kom gesels. Dan snap hy dit: "Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It's not." Hy gee dan die laaste Truffula saadjie wat hy gebêre het aan die seuntjie en vra hy moet 'n nuwe plantasie begin hiermee. Dan sal daar weer nuwe lewe wees.


Hierdie storie laat my opnuut besef hoe vernielsugtig en selfsugtig die mensdom is. Baie godsdienstiges sien dit ook raak en kla en murmureer oor alles wat verkeerd is. Maar “unless….” Maar tensy iemand nie iets hieraan doen nie, sal alles dieselfde bly. Wel, sal jy in die Here se Naam aanmeld vir diens? Sal jy die verskil van een wees vir Hom?

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: