top of page

Tot voordeel van ander


Lees 1 Korintiërs 10:33


God se stem weerklink soms op verrassende maniere. Ons hoor Hom in die stukkende skepping rondom ons, wat om hulp smeek; in die noodkrete van ‘n hawelose kind; in die vertroosting van Goeie Nuus vanaf ‘n genadige kansel. Op so baie maniere praat God met ons, op maniere, wat ons dalk nog nooit vantevore gehoor het nie, of waarvoor ons doof geword het. God praat soms hard en ander kere sag. Jy moet derhalwe die kuns van luister aanleer. Jy moet mooi luister om Sy stem tussen al die geraas in en om jou te herken! Dan moet jy maar net gaan agternapraat wat jy by God gehoor het. So word jy genesende salf vir ‘n stukkende wêreld.


Die hart van die Gees se werk is dat gewone mense tot voordeel van ander begin leef. Geesvervuldheid gaan ten diepste daaroor om vir ander lig te maak en lewe te bring. Geloof is om God se hande en voete te wees, nie ‘n geestelike superster in eie reg nie. Geloof is om ander se belange te soek en ander mense te laat wen sodat hulle in en deur jou iets van God se liefde ontdek. Dan tel jou eie belange nie meer nie, maar die Here en ander s’n. G’n wonder dat Jesus gesê het jy moet jouself kruisig, jou kruis optel en agter Hom aankom nie, anders sal jy dit nooit regkry om selfloos te leef nie.


Gebed:

Leer my om te luister tot ek U stem herken, Here Jesus. Amen.

Kommentare


bottom of page