top of page

Soos ‘n timmerman


Daar is nog iets wat my opgeval het toe ek Indiana Jones and the Last Crusade gekyk het. Dit het te make met ‘n soektog na die holy grail, die beker waaruit Jesus die wyn tydens die laaste Avondmaal sou bedien het. Die komplot van die fliek was gebou rondom die idee dat wanneer ‘n mens water uit die grail drink, jy ewig sou leef. Natuurlik is ons protestante nie erg oor hierdie mite aangaande die grail nie, aangesien die hele aangeleentheid maar eintlik spekulasie en meestal verbeeldingryke nonsens is. Wat egter interessant in die fliek is, is die gesprek wat aangaande Jesus ontstaan het. Aan die einde van die fliek word die grail gevind, maar eers moet ‘n groot struikelblok oorkom word. In die klipgrot, waarin dit ontdek is, is die grail tussen ‘n hele klomp ander bekers weggesteek, waarvan die meeste met goud en diamante versier is. Die dilemma is dat, indien ‘n mens nie weet presies hoe die grail lyk nie, jy natuurlik die verkeerde beker gaan kies. So gryp die skurk in die fliek in ‘n eerste poging die mooiste, duurste beker terwyl hy sekerlik geglo het dat die beker aan ‘n messias-koning moet behoort. Toe hy die beker optel, sê hy: This looks like the cup of a king. Natuurlik kies hy toe verkeerd en hy sterf op die plek as gevolg van sy jammerlike foutiewe keuse.


Toe kom Indiana Jones, ‘n argeoloog en die held van die verhaal, se beurt. Hy kies die mees eenvoudige houtbeker met die woorde:


This looks like the cup of carpenter.

Hy was natuurlik reg.


Dis tog interessant hoe baie mense vandag steeds dink dat om Jesus te volg, ‘n mens die goue beker moet gryp en dit vir jouself moet toe-eien. God wil ons ryk maak. Dis wat ons dink. Ons dink dat ons die reg het om die duurste en luuksste goed vir onsself te kan aanskaf, sonder om krities oor ons keuses te dink.


Ons besef nie dat ons só deur die samelewing gekondisioneer is nie. Die samelewing en bemarkingsindustrie maak daarop staat dat ons verbruikerskeuses uitoefen in vervulling van ons eie materiële begeertes. Die Lehman-broers was die vierde grootste beleggingsbank in Amerika, voor hulle bankrotskap. Aan die begin van die 1900’s het hulle in samewerking met ‘n klomp ander korporatiewe besighede beplan en gesê:


We must shift America from a needs to a desires culture ... People must be trained to desire, to want new things, even before the old have been entirely consumed. We must shape a new mentality. Man’s desires must overshadow his needs.

Ons is gefop! Ons is gevang, gevorm deur strategieë soos hierdie. Hulle het dit inderdaad reggekry om die kultuur te hervorm tot ‘n begeerte-georiënteerde samelewing. Groot maatskappye bou vandag hulle rykdom op ons onbeheerste begeertes.


Natuurlik is rykdom nie as sulks sleg nie. Trouens, ons het baie meer Geesvervulde ryk mense nodig. Tog waarsku die Nuwe Testament baie teen die gevare van rykdom. Hoor hoe waarsku Paulus:


Godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar dié wat ryk wil word, kom in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinnelose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word (1 Tim 6:6-9).

Ons verbruikersgewoontes behoort aan te toon dat ons ‘n gekruisigde timmerman volg. Soms moet ons vra: hoe sou ‘n timmerman hierdie keuse maak? Natuurlik kan ons aanskaf wat ons nodig het en dit geniet asof dit uit die Here se hand kom. Maar ons moet ook soms koop soos ‘n timmerman sodat ons ekstra sal hê om vir die kerk en die armes te gee.


Jesus is natuurlik Koning en Here. Ons glo dit. Maar ons vergeet dat hierdie Koning gekom het as die seun van ‘n timmerman, om te dien en sy lewe as losprys te gee. Hy het gedien en gesterf en God het Hom verhoog tot Here. So moet dit ook met ons wees. Ons loof Hom as Here, maar dien Hom soos Hy kom dien het: as timmerman. Ons moet dit ook nie vergeet, wanneer ons ons verbruikerskeuses maak nie.


Dis net wanneer ons nie verlief is op rykdom en gemak nie, dat ons Jesus as ryk mense kan volg.

Comments


bottom of page