• Stephan Joubert

Respek vir die Here - het jy dit?


Respek vir die Here - het jy dit?

Lees Handelinge 5:3


Nee, geloof is nie iets wat ek net in my vryetyd beoefen nie. Ek doen nie net Christenskap wanneer ek die dag daarna voel nie. My lewe is voltyds die Here se eiendom. Daar is geen middelgrond nie. Die Here duld nie ‘n halfgebakte 50/50 geloof waar ek die helfte van die tyd doen wat God sê en die ander helfte doen wat ekself wil nie.


Die verhaal van Annanias en Safira in Handelinge 5 wil een belangrike boodskap aan ons oordra, en dit is dat ons nooit ligweg met God se genade moet omgaan nie. Hierdie egpaar het gejok deur voor te gee hulle het die volle koopsom van hul eiendom aan die kerk gegee, terwyl dit eintlik net ‘n gedeelte daarvan was. In vandag se taal sou vele mense dalk hierop wou sê: “Maar wat is nou so erg hieraan? Almal doen dit tog. En hulle het in elk geval darem ‘n deel van daardie geld vir die Here se werk gegee.” Wel, God is nie soos “almal” nie; nie eens naastenby nie. Hy is heilig. Hy vra gehoorsaamheid. En Hy duld nie speletjies met die waarheid nie, soos wat die tragiese gevolge vir Annanias-hulle illustreer. Mag ek daarom vir jou vra: is daar genoeg respek vir God in jou hart- daardie soort wat maak dat jy graag wil doen wat Hy sê?


Gebed
Here, skryf respek en liefde vir U diep in my hart. Amen

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: