top of page

Ordelikheid beteken iets andersDie Heilige Gees as Hemelse Gawe gee verskillende hemelse gawes aan alle Christene. Daar is nie net een groep gawes nie. Die Heilige Gees gee altyd dié gawes aan ons, wat ons vandag nodig het om God te verheerlik en ander te dien. Elke gelowige se gawe(s) is noodsaaklik vir die effektiewe funksionering van die kerk. Daarom moet ons sorg dat ons dit tot voordeel en opbou van mekaar aanwend. Die Heilige Gees gee Sy oorvloedige liefde in ons harte sodat ons met woord en daad vir ander rondom ons omgee. Maar Hy vra ook van ons om dit ordelik te doen.


Maar wag, voordat jy dink orde beteken een of ander geykte idee van “gewydheid” in die kerk, of van stilstuipe waar niemand iets mag sê of ooit mag lag nie - orde beteken slegs dat dit oor God gaan, nie oor onsself nie. Orde beteken nie die afwesigheid van vrolikheid, stemme, musiek, lag en gesels nie. Dit beteken maar net dat God se eer ons selfsugtige geraas en besigwees uitkanselleer. Soms moet ons eenvoudig stilbly sodat God aan die woord sal kom. Soms moet ons stilbly sodat ander mense ook ‘n spreekbeurt in ‘n Bybelstudie of selgroep kry. Of terugstaan sodat die soeklig op iemand anders val. Orde beteken dat ons weet wanneer om stil te bly tussen ander gelowiges ... en dan doen ons dit sommer ook!


Gebed:

Gee aan my die nodige wysheid, hemelse Here Jesus, om te weet wanneer om my mond te hou. Amen.

Kommentarer


bottom of page