top of page

Op pad na die kruis: Hoe Jesus gevolg moet word [video]


Ons Ekerk Lewendig Bybelreis gaan voort. Tydens hierdie regsteekse uitsending begin ons by Lukas 19:11.


bottom of page