top of page

Onseker of oortuig?


Ons leef in ‘n tyd wat sommige mense ‘n post-waarheid-era noem. Waarheid en vaste oortuigings is in die spervuur. Daar word beweer dat om te weet wat waar is, in die eerste plek onmoontlik is, maar dat dit in die tweede plek ook skadelik vir die mens en vir die wêreld rondom hom is. Ons kan nie hierdie wêreld ‘n beter plek vir almal maak, indien ‘n spul mense oortuig bly dat húlle reg is en ander groepe mense glo dat húlle reg is nie. Dan ontaard alles in ‘n bakleiery. Ek hoor nou die dag hoe ‘n bekende Afrikaanse sanger beweer dat dit beter is om met ‘n onsekerheid te leef as met vaste oortuigings. Onseker mense, so sê hy, vlieg nie met vliegtuie in geboue vas nie, of maai mense af vir hulle eie oortuigings nie. Dis juis mense, wat seker is van hulle oortuigings, wat sulke dinge doen.


Een Oosterse spreker, nie wie ek graag luister, se naam is Sadhguru. Hy is ‘n Indiese wysgeer in die Hindoe-tradisie, wat veral aan jongmense baie advies en wysheid op universiteitskampusse voorsien. Hy sê:


The fight in this world is not between good and evil. It is about one man’s belief versus another man’s belief. The moment you believe something and I believe something different, it is only a matter of time before we make war.


Die evangelie van Jesus sê natuurlik dat so ‘n aanhaling pure nonsens is! Of ons “oorlog sal maak”, sal alles afhang van wat die inhoud van jou beliefs is.

  • Wat as my beliefs behels dat ek my vyande moet liefhê, al verskil ek van hulle?

  • Wat as my beliefs van my vra om die ander wang te draai en te vergewe?

  • Wat as my beliefs van my vra om aan al my medemense goed te doen en opreg na hulle te luister?

  • Wat as my beliefs van my verwag om nederig te wees en nie op te tree asof net ek reg is nie?

  • Wat as my beliefs my laat besef dat ek sondig is, verdraaide insigte kan hê en dat ek daarom nie arrogant mag wees nie?

  • Wat as my belief opofferende liefde vir almal as die hoogste waarheid ag?

  • Wat as my mees fundamentele harts-belief Jesus is, wat Sy lewe vir Sy vyande kom aflê het en van my vra om dieselfde te doen?

Kan sulke oortuigings lei tot vernietigende konflik? Ek dink nie so nie.


Dit mag dalk waar wees dat die mense, wat verantwoordelik was vir 911, te seker van hulle saak was. Maar dis ewe waar dat niemand ooit ‘n radikale liefdevolle daad sónder ‘n vaste, seker oortuiging sal uitvoer nie. Mense is dus ook nie goed, sónder diepgewortelde en vaste waardes, waarin ‘n mens passievol glo nie. Moeder Theresa het nie sterwende mense in haar arms vasgehou, omdat sy ‘n gebrek aan oortuiging gehad het nie. Dis juis omdat sy wél oortuig was van die waarheid van Jesus! Iemand wat ‘n kwaaddoener vergewe, of selfs sy lewe vir sy vyand aflê, sal dit tog nooit doen sónder dat hy in sy hart oortuig is dat dit reg is nie! Hy moet tog glo in die waarheid van so ‘n waarde.


Voortdurende onsekerheid verlam trouens goeie mense juis om die goeie te doen! Dis juis ‘n gebrek aan goeie en gesonde geloofsoortuigings, wat mense passief maak.


Daarom het Jesus nooit Sy dissipels vermaan, omdat hulle geloof sterk was nie, maar juis omdat dit te klein was.


Mag ons nooit “kleingelowiges” genoem word nie.

Hozzászólások


bottom of page