top of page

Moenie die Bybel gebruik soos wat jy wil nie


Mense se eindelose vermoë om elke denkbare kolletjie in die lewe te verbind, net soos wat hulle wil, om antwoorde te kry, is stokoud. Dit is egter nie net hier in ons dag dat mense die Bybel op enige denkbare plek oopslaan en dan skielik “Skrif kry” nie. In antieke kringe was daar ‘n gebruik, bekend as die “Sortes Virgilianae.” Mense het naamlik die Latynse skrywer Vergilius (70-19 vC) se groot werk, “Die Aeneïs” (in Engels “The Aeneid”), willekeurig oopgeslaan op enige denkbare plek. Die eerste vers, waarop hulle oog gevalhet, is as die noodlot se antwoord op hulle probleem verstaan. Ongelukkig hanteer sommiges die Bybel vandag nog net soos Vergilius se boek. Die eerste Bybelteks, wat hulle raaklees, verander in God se antwoord vir hulle. Sulke “thin slicing”, (naamlik om besluite te skoei op die minimum Bybelse inligting) is gevaarlik. Dit verander die Bybel maklik in ‘n orakelboek met losstaande versies, wat antwoorde moet gee op elke denkbare vraag.


Natuurlik lei God ons deur Sy Woord, maar Hy doen dit nooit op ons eie terme nie. Hy verwag van ons, wat die Bybel as ons padwyser gebruik, om goeie studente van die Woord te wees. Ons timmer nooit Bybeltekste totdat dit sê wat ons graag wil hoor nie. Ons weet God lei ons in die lig van Sy Woord, maar ons weet ook Hy vra altyd die nodige studie, deurdagtheid en aanspreeklikheid van ons. Daarom bestudeer ons dit deeglik en hanteer ons dit met groot eerbied.

Commentaires


bottom of page