top of page

Om weg te stap van sukses


Stephan Joubert skryf in sy nuutste Goeie Nuus oor Henry Nouwen wat weg gestap het van sukses.
Om weg te stap van sukses

Ek het nie die universiteit verlaat en tussen gestremde mense gaan leef, omdat ek hulle wou help nie. Die eintlike rede hoekom ek dit gedoen het, is omdat ek beter leermeesters in my lewe nodig gehad het. Dit het die bekende skrywer, Henry Nouwen, gesê toe hy sy akademiese loopbaan opgeoffer het om as ’n priester gestremde mense gaan dien in die L’Arche Daybreak-gemeenskap in Ontario in Kanada. Dit het hy gedoen tot en met sy dood in 1996. Gewigtige woorde, dié van Nouwen. God se wysheid word nie outomaties gedeponeer in mense, wat beskik oor baie kwalifikasies nie. Of wat hoë posisies beklee nie. Soms staan sulke dinge juis in die Here se pad.


God deel graag Sy wysheid met met diegene wat Hom nederig daarom vra, soos wat Jakobus 1 ons leer. Wysheid is om ’n lewenslange ontdekkingsreisiger op God se pad te wees. Wyse mense is lewenslange leerders, wat hulleself omring met goeie leermeesters. Hulle luister graag na wyse raad. Hulle werk hard. Hulle ken hulle plek en hulle tel hulle woorde, soos wat Spreuke 10 ons leer. Maar die belangrikste van alles: wyse mense is nederig. Daarom kan hulle ook wegstap van groot posisies in die lewe, of van tydelike dinge soos erkenning en roem.


Waar trek jyself op God se wysheidsroete? Of wen dwase dinge soos gejaagdheid, angs en kommer steeds nog in jou lewe? Laat staan dit. Jaag die wysheid van God na soos wat jy agter ’n kosbare skat sal aanhardloop. God se wysheid sal jou lewe soos juwele versier. Sy wysheid sal aan jou ’n lewe vol vreugde en betekenis in God en ander mense se teenwoordigheid gee. Dit sal jou vrygewig en vry maak. So leer Spreuke 1-3.

Comments


bottom of page