top of page

Nood leer bid


Lees Jona 2: 1-2


Die afgelope paar weke het ek weer telkemale in die koerant gelees van mense, wat in geweldsmisdade betrokke was. Moord, aanranding en geweld vier hoogty in ons land. In hulle donkerste ure van aanhouding, ontvoering of gewelddadige mishandeling is gebed die uitkoms vir baie mense. Mense bid as hulle in nood verkeer. Ek dink in baie gevalle onthou mense weer die Here net omdat hulle in nood verkeer.


Met Jona was dit presies net so. Jona kry ‘n opdrag van die Here om na Nineve toe te gaan. Hy moes die stad en sy mense gaan aanspreek, omdat hulle so onverskillig gelewe het. Wat doen Jona? Hy vlug weg na Tarsis toe, weg van Nineve en sy opdrag, wat God aan hom gegee het.


Jona word in die see gegooi, maar God stuur ‘n vis om hom te red. Die vis sluk hom in en hy is drie dae en nagte in die vis se maag. Jona sien die lig binne in die stikdonkerte van die maag van die vis. Hy bid soos nog nooit tevore nie. Jona sing ‘n loflied in die vis se maag. Hy belowe dat hy sal gaan doen wat hy onderneem het om te doen - hy sal Nineve toe gaan. Jona bely dat God die een is wat redding bring. Hy wil ‘n offer bring aan die Here om sy getrouheid te bewys. God het Jona gered van die dood en beveel die vis om Jona uit te spoeg op die land.


Ek verstaan as jy uit nood bid. Die spreekwoord leer ook dat nood leer bid, maar dit kan ongelukkig nie jou manier van oorlewing word nie. Ons hoor so baie dat God nie jou noodwiel is nie, maar jou stuurwiel. Jy is veronderstel om elke dag met die Here te gesels, nie net in tye, wat jy Hom dringend nodig het nie. Die Here is nie ‘n voorwerp, wat jy kan uithaal en bêre vir wanneer jy hom nodig het nie. Die Here is die Almagtige, Heilige God.


As jy in ‘n lewende verhouding met Hom staan, sal jy elke dag met Hom praat. Hy sal van jou goeie en slegte tye weet. Hy sal nie net van die hartseer in jou lewe bewus wees nie, maar ook die heel mooiste oomblikke van jou lewe met jou deel, voor jy nog voor Sy troon kan kniel.


Maak weer erns met jou gebedsverhouding. Praat elke dag met Hom - Hy moet alles van jou weet. In so ‘n verhouding is die Here nie ‘n noodwiel of ‘n stuurwiel nie. Hy is ‘n ewige metgesel, wat die lewenspad elke dag saam met jou loop. Begin jou dag met jou oggendgebed en sluit jou dag af met ‘n gesprek met God. Bid die “Ons Vader” elke dag - dit is die gebed wat Jesus self vir ons gegee het. Geniet hierdie nuwe gebedsverhouding met jou ewige Vader in die nuwe jaar en maak dit jou voorneme vir die jaar om elke dag met jou hemelse Vader in gesprek te wees.

Comments


bottom of page