top of page

Moenie net vas vir Jesus nie, vier ook fees saam met Hom


Stephan Joubert skryf in hierdie Goeie Nuus oor "Moenie net vas vir Jesus nie, vier ook fees saam met Hom"
Moenie net vas vir Jesus nie, vier ook fees saam met Hom

“Vir wat is julle so liberaal?” Dit is eintlik wat die Fariseërs vir Jesus in Markus 2:18-22 vra, as hulle wil weet hoekom Sy eie dissipels nie vas nie. Toe Jesus op aarde was, was vasgebruike immers een van die heel belangrikste bewyse van mense se godsdienstigheid. Die Fariseërs het selfs twee dae per week gevas, vanaf sonop tot sononder. Op Maandae en Donderdae het hulle sonder kos klaargekom en met lang gesigte rondgeloop. Jesus en Sy dissipels se vrolike etes op daardie dae het helder uitgestaan. Toe antwoord Jesus vir hulle dat Hyself 'n nuwe bruilofstyd hier op aarde laat aanbreek het. Dit is die tyd van nuwe wyn, wat in nuwe wynsakke tuishoort. En van nuwe klere, wat die ou klere se vervaldatum laat aanbreek het. Jesus is die Bruidegom. Nou is feestyd. Hy sê egter ook hier dat daar later wel 'n tyd sal wees om te vas. Dit sal gebeur,wanneer Hy weggeneem word van Sy dissipels.


Deur die eeue het die kerk gevas as teken van toewyding en as persoonlike verootmoediging oor die duur prys, wat die kruis Jesus gekos het. Jesus beskryf in Matteus 6 hoe dit moet gebeur - sonder uiterlike advertensies of aandagsoekery. Vas is egter nie ’n hoofstroomleerstuk in die Nuwe Testament nie. Die Markus 2:18-22 roete van feesviering is eerder die prominente roete, wat dikwels misgekyk word. Die evangelies vertel gedurig hoe Jesus se aardse optrede sinoniem is met etes en feesviering. As Levi die tollenaar byvoorbeeld tot bekering kom in Lukas 5, vier hy en sy vriende fees saam met Jesus. In Lukas 7, 10, 11, 14, en 24 lees ons gedurig hoe Jesus saam met mense eet, terwyl Hy die koninkryk van God bekend maak. Geen wonder dat ons in Lukas 14 hoor onsself moet ook sulke feesmaaltye vir armes kreupeles verlamdes en blindes hou nie.


Etes en feesvierings in die teenwoordigheid van Jesus is om ons innerlike vreugde te laat oorspoel na ander mense toe. Dis om op die regte manier in God se wêreld aanwesig te wees as Sy vrolike getuies. Vasgebruike het egter deur die eeue belangriker geraak as om saam met die Here en Sy gunsteling mense te eet, naamlik sondaars, gereddes, stukkendes, heelgemaaktes ens. Die heel belangrikste teken, waarmee ons vandag steeds Jesus se nabyheid en Heerskapy vier, is die ete van die Here (of die nagmaal, soos wat ons dit noem). In Lukas 22 sê Jesus dat hierdie einste ete die Nuwe Testament ingelei het. Daarom eet ons graag saam met Jesus. Daarom nooi ons ander mense gedurig uit na Sy bruilofsfees. Ons gooi nuwe wyn in nuwe wynsakke. Ons leef in feesklere. Die Bruidegom is hier. Kom eet asseblief saam!

Comments


bottom of page