top of page

Moenie foutvinderig leef nie


Lees 1 Korintiërs 14:37


In ‘n onlangse omvattende studie in die VSA, waarin daar gevra is na die verskil tussen Christene en nie-Christene se optrede, het die meeste respondente gesê: “Christene is te veroordelend en liefdeloos.” Hoe jammer dat diegene, wat veronderstel is om die wêreld met liefde te verower, soms selfaangestelde regters oor ander mense geword het. Luister maar net na sommige gelowiges se skerp tonge in die kerk, dan besef jy dit opnuut.


God se aardse stemme is altyd nederig. Geesvervuldes is mense wat hulle plek voor God en tussen ander ken. Die Gees stroop hulle van hulself en van daardie arrogansie om te alle koste altyd reg te probeer wees. Geesvervulde mense beskou hulleself nie as die besetters van die morele hoë grond nie. Hulle hoef ook nie God te verdedig of hul geloof te bewys nie. Geesvervuldes weet al te goed hulle is nie lede van God se regspan, wat Sy saak hier op aarde moet probeer beredder nie. Daar bestaan in elk geval nie so ‘n span nie. God het niemand op aarde aangestel om ander mense links en regs te verdoem nie. Daarom is dit so jammer dat party ‘n behae daarin skep om die heel tyd fout te vind. In plaas daarvan dat al God se mense ‘n herberg vir die stukkendes is, dien sommiges van hulle net nuwe wonde toe. Keer hulle, asseblief. Wees jyself vandag die deernisvolle verskil!


Gebed:

Here, leer ons vandag ‘n paar nuwe lesse in nederigheid. Stroop my van myself. Amen.

Comments


bottom of page