top of page
  • Writer's pictureStephan Joubert

Moenie dat nood jou leer bid nie, laat die Here jou leer


“Nood leer bid.” So lui die spreekwoord. Moenie dit met toe oë glo nie, want dan gaan jy altyd bid soos wat jy in tye van nood bid. Dan gaan al jou gebede eintlik net om jou eie nood draai. Of om jou behoeftes. Doen eerder wat Jesus se dissipels in Lukas 11 gedoen het. Gaan vra vir Jesus om jou te leer bid. Hy is die regte Leermeester. Hy sal vir jou die “Ons Vader”-gebed leer bid. Dan sal jy weet gebed gaan heel eerste oor God se eer en oor sy koninkryk. Dan sal jy elke dag bid dat God se naam geheilig word en dat Sy koninkryk kom. Hierna sal jy eers bid vir jou eie daaglikse brood. Dan eers sal jy vra vir dit, wat God weet jy elke dag nodig het. Vra Hom ook om jou te leer om ander mense te vergeef vir enige onreg, wat hulle jou aangedoen het. O ja, bid elke dag dat die Here jou en jou geliefdes van die Bose sal bewaar. Dan leer jy hoe om reg te bid by die regte Leermeester. Dan leer jy om gebede te bid, wat God se hart raak. Dan word jou gebede ook verhoor.

bottom of page