top of page

Luister is ‘n daad van liefde


Elmarie van der Westhuizen skryf in haar nuutste blog oor die daad van luister.
Luister is ‘n daad van liefde
Understand this, my beloved brothers and sisters. Let everyone be quick to hear (be a careful, thoughtful listener), slow to speak (a speaker of carefully chosen words and), slow to anger (patient, reflective, forgiving) – James 1:19 Amplified Bible

Dit is só ´n bevestiging van my menswaardigheid, wanneer iemand luister (en hóór) wat ek sê. Selfs al stem hulle nie saam met wat ek sê nie. Luister as ‘n konsep klink so eenvoudig – ons doen dit tog aldag en heeldag. Maar doen ons dit regtig? As ek nie werklik luister nie, kan ek (gáán ek) mense seermaak en hulle waardeloos en gefrustreerd agterlaat. Goeie luister vloei uit 'n nederige hart, wat ander belangriker as myself ag (Filippense 2:3), wat regtig vir die persoon voor my omgee.


Om goed te luister, beteken om na die hele persoon te luister, met my hele self. As ek net op myself, my behoeftes en antwoorde fokus, kan ek nie hoor wat die ander een sê nie, kan ek nie verstaan wat in sy / haar hart omgaan nie.

  • Ons kan goed luister deur nie te onderbreek met vrae (‘Wat het hulle gesê?’) of advies nie, nie hulle storie te kaap met ons eie verhaal (O ja! Dieselfde ding het met my gebeur), misplaaste empatie (Ek weet presies hoe jy voel) of alreeds my antwoord te formuleer nie.

  • Die persoon neem die leiding in die wete dat ek hul heeltyd ondersteun. Ek as luisteraar fokus op hul woorde, lyftaal, emosies en stemtoon. Ek kan selfs stiltes toelaat - dit gee die persoon die geleentheid om emosies te hanteer, of net te absorbeer wat hulle sopas gesê het. Dit kan dalk die eerste keer wees wat hulle dit hardop vir iemand vertel en so dalk vir die eerste keer meer insig en helderheid in hulle eie situasie kry.


Die kwaliteit van ons vermoë om effektief te luister, word op so baie maniere beïnvloed. Daarom is dit belangrik om elke dag met hierdie gebed in te gaan: “Here, U luister na my, wanneer ek by U kom kla oor my teleurstellings, wanneer ek vir U van my vreugdes kom vertel. Vervul my so met U Heilige Gees dat ek vandag met U ore en U hart na die mense, wat oor my pad kom, kan luister.”


Slegs dan kan ek ander effektief begelei deur hul ervaringe, verhale, hul vreugdes en hul seerkry. Soos Janet Dunn tereg in haar artikel ”How to Become a Good Listener” sê: ”[M]any times God simply wants to use me as a channel of his affirming love as I listen with compassion and understanding.”

Comments


bottom of page