top of page

Liefde verander myDie liefde van die Gees verander die manier waarop ons na ander kyk. Terwyl hierdie wêreld vir die meeste mense na ’n tronk lyk, verstel die Heilige Gees ons visie sodat ons die wêreld as ’n kunsgalery begin sien, met die mense rondom ons as God se eie handewerke. Ongelukkig het die sonde groot skade aan baie mense aangerig, maar die Heilige Gees help ons om verby dit alles te kyk. In hierdie proses raak ons dan ook betrokke by mense. Ons dien hulle ten einde die lewe se krapmerke van hulle te verwyder.


Dit is nie altyd maklik om met ander mense oor die weg te kom nie. Maar die Gees gee Sy liefde aan ons sodat ons ’n tweede kilometer saam met ons medemens kan stap. Hy help ons om nie langer te vra: “Is ek dalk die grootste in die koninkryk van die hemele?” nie, maar om eerder te sê: “Christus moet meer word en ek minder.”


Die liefde oorroep ander gawes. Selfs die heel grootste Geestesgawes lyk bleek en klein langs die liefde. Geloof, vreemde tale, magtige dade - dis niks sonder die liefde, wat my klein en sag en broos maak in die Gees se hand, nie. Die liefde is die bedding vir al my gawes. As ek nie my eie gawes hier binne gebruik nie, dan gebruik ek dit verkeerd. Die liefde is die rigsnoer en die padwyser vir my ganse lewe.


Gebed:

Leer my om al my gawes te rig binne die baan van U liefde, Christus. Amen.

Comments


bottom of page