top of page

Leier Nuusbrief September 2021 Deel 1


Leierskap is uitdagend


Leierskap vereis toewyding, dryfkrag en harde werk. Hoe kan jy oor die langtermyn lei sonder om uit te brand? Daar is Bybelse beginsels, wat ons kan help om ons koninkrykmissie te vervul sonder om uit te brand. Hierdie kritiese waarhede sentreer om vyf gebiede: teenwoordigheid, doel, planne, volharding en mense.

Ek moet die vermoë ontwikkel om my pyn, probleme en druk deur God se Woord te sif. Dit kom slegs deur my verhouding met die Here. Alles wat ek nodig het, kan ek in Sy teenwoordigheid kry. Daar sal my doel geopenbaar word. As ek Sy doel vir my lewe najaag, sal dit my in staat stel om planne te maak in ooreenstemming met die Here se begeerte vir my lewe.

Kom ons kyk na twee belangrike gebiede: volharding en mense.


1. Volharding

Jy kan nie net in jou lewe dryf nie. Jou roeping vereis dat jy diep delf en volhard. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebreke kan wees en in geen opsig tekort skiet nie. (Jakobus 1:4) Die een wat onder moeilike omstandighede volhard, sal die kroon van die lewe, wat die Here aan almal, wat Hom lief het, belowe het, ontvang.

Alison Levine, ‘n bekende bergklimmer, sê dat dit nie so eenvoudig is om Everest te klim nie. Bergklimmers se liggame moet stadig akklimatiseer. Jy begin by die basiskamp en klim hoër en terug. As jy kan volhard, al lyk dit of jy agteruitgaan, is jy goed op pad na jou bestemming.


2. Mense

Daar is geen nalatenskap of invloed sonder mense nie. Daar is geen invloed sonder ‘n verbinding nie. Hierdie verbinding word verbreek as ons nie bereid is om die waarheid in ons met ander te deel nie, of as ons bang is om die waarheid in iemand anders te sien. Kommunikasie deur leiers heg waarde aan ander se gedagtes, behoeftes en gevoelens. Doeltreffende leiers moet in staat wees om met ander mense te verbind ten spyte van die littekens. Ons het álmal littekens. Littekens verwys na waardeur jy is. Hulle is werklik en eg.

Die Here sê dat ons nie vir ons littekens skaam moet wees nie. Hy gebruik mense met littekens.


Hoe om te dink

Geen vaardigheid is belangriker as die vermoë om deur ‘n probleem, wat jy nog nooit tevore ervaar het, te dink nie. Dit is egter ‘n vaardigheid wat geleer kan word. Swak denke kos baie. As jy reg kan dink, sal jy vind dat jy heelwat vrye tyd het. Swak denke beteken dat jy baie tyd moet spandeer aan die regstel van foute. Goeie denke lei tot beter besluite en ‘n makliker toekoms. Beter besluite beteken dat jy meer vrye tyd, minder spanning en meer geleenthede het. Swak denke lei tot swak besluite, meer spanning, minder opsies en minder vrye tyd.


Hoe kan ons leer hoe om te dink? In ‘n onlangse studie by Stanford is die volgende bevind: And here’s the really surprising finding: the more people multitask, the worse they are, not just at other mental abilities, but at multitasking itself ... Thinking means concentrating on one thing long enough to develop an idea about it. Jy moet jou eie idees ontwikkel. Jou eerste gedagte is selde jou beste gedagte. Dit is meestal iemand anders se idee. Dit is slegs deur te konsentreer op die vraag, geduld en my hele denke, dat ek by ‘n oorspronklike idee kan kom. Ek moet my brein die geleentheid gee om verbindings te maak dat nuwe idees gebore kan word. Ek het ook tyd nodig om oor die idee te dink, om foute te maak en hulle reg te stel, om verkeerd te begin en dit reg te stel, om my impulse te onderdruk en om my begeerte om die taak as afgehandel te beskou, weer te oordink.

Die Duitse skrywer Thomas Mann het gesê: A writer is someone for whom writing is more difficult than it is for other people. T.S. Elliot, een van die grootste digters, het omtrent 150 bladsye poësie oor 25 jaar geskryf – dit is ongeveer ‘n halwe bladsy per maand. So is dit met alle denke: jy doen jou beste werk deur stadig te vorder en deur te konsentreer.

Die beste manier om jou denke te verbeter, is deur te dink. Ons glo dit is maklik, maar dit is nie. Goeie denke beteken dat ek die probleem verstaan - die werklike probleem. Goeie denkers verstaan dat jy nie goeie besluite kan neem sonder goeie denke nie. Goeie denke het tyd nodig.


Good thinking is expensive but poor thinking costs a fortune.


Diversiteit in die gemeente


Baie mense praat vandag oor diversiteit in die kerk. Die klem is gewoonlik op etniese diversiteit. Daar is egter ook nog neurodiversiteit. Wat beteken dit? Mense dink anders en verwerk inligting anders.

God het aan ons unieke denkstyle gegee. Ons moet dit in ag neem as ons interaksie met ander het. Kom ons kyk wat dit in die praktyk behels.

  • Onderrig. Mense leer verskillend. Sekere mense se linkerbrein oorheers, terwyl ander se regterbrein oorheers. Mense by wie die linkerbrein oorheers, is meer logies en lê klem op besonderhede. Mense by wie die regterbrein oorheers, is meer intuïtief en sien dinge meer holisties.

  • Verandering. Verskillende mense reageer verskillend op verandering. Sommige mense is minder bevrees oor verandering en pas dus gouer aan. Vir ander is verandering vreesaanjaend, ‘n groot bedreiging. Hulle skop dus vas teen enige verandering.

  • Gesonde volgelingskap. Sommige mense sal jou volg, want jy gee ‘n oortuigende en logiese rede om jou te volg. Ander sal jou slegs volg, as jy hulle emosioneel kan beweeg.

  • Spanne. As almal in jou span soos jy dink, bevorder jy groepsdenke. Dit gebeur as ‘n groep so goed saamwerk dat niemand enige idees uitdaag nie. Gevolglik kan jy geleenthede nie raaksien nie en selfs swak besluite neem.

Elke kerkleier wil graag aan die doelwitte van God se koninkryk voldoen. As hy dít wil doen, moet hy alle hindernisse vir diversiteit verwyder. Dit sluit neurodiversiteit in. Wanneer jy lei, onderrig en ander ontwikkel, pas aan by mense se verskillende denkpatrone. Doen jy dit, word jy ‘n doeltreffender leier.


Comments


bottom of page