top of page

Leier Nuusbrief Junie 2022


Paulus en die bestuur van tyd


Baie leiers sukkel met die bestuur van tyd. Die goeie nuus is dat dit iets is wat ‘n mens kan leer: Leer ons om ons dae so te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom. (Psalm 90:12 – OAV) As jy sukkel met die bestuur van tyd, mag hierdie vier stappe van Paulus jou help.


1. Analiseer jou leefstyl


Let dus noukeurig op hoe julle lewe; nie soos dwase mense nie, maar soos verstandiges, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. (Efesiërs 5:15)


Paulus sê dat ons ‘n doelwit moet hê en ons lewens bestuur op ‘n wyse, wat ons help om ons doelwit te bereik. Die beginpunt is ‘n doelgedrewe lewe. Paulus sê: Let dus noukeurig op hoe julle lewe. Om dit te kan doen, moet jy bepaal hoe jy jou tyd gebruik. Jy kan nie tyd bespaar, as jy nie weet waar jy dit nou gebruik nie. Jy kan begin deur vir ‘n paar dae noukeurig aan te teken waaraan jy jou tyd bestee. Hierdie stap sal jou help om jou tyd beter te spandeer.


2. Bepaal jou belangrike prioriteite


Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. (Efesiërs 5:17)

Noudat jy weet waar jy jou tyd spandeer, kan jy besluit wat werklik belangrik is. Paulus sê: Verstaan wat die wil van die Here is.


Dit maak dit vir ons moontlik om die belangrikste dinge te prioritiseer. Dit is sinvol, want as God ons op aarde geplaas het, was dit om iets te doen. God se wil vir ons lewe is nie ’n geheim nie, want Hy sê dit vir ons in Sy Woord.


Volgens Rick Warren het God vyf doelwitte vir ons lewens:

(i) Jy moet Hom liefhê;

(ii) Jy moet jou naaste liefhê;

(iii) Jy moet meer soos Christus word;

(iv) Jy moet mense dien;

(v) Jy moet mense van God vertel.


Niks is belangriker as hierdie vyf dinge nie. As jy alles op jou te-doen-lysie gedoen het, maar nie hierdie vyf dinge nie, was die week nie ‘n sukses nie. As jy hierdie vyf waarhede verstaan, sal jy jou lewe vereenvoudig. Die doeltreffende bestuur van tyd is om te weet wat belangrik is en dit te doen. Ons het genoeg tyd om dit te doen wat God wil hê dat ons moet doen.


3. Gebruik jou energie doeltreffend


En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. (Efesiërs 5:16)


Die bestuur van tyd is ook die bestuur van energie. Net soos jy beperkte tyd het, het jy ook beperkte energie. Jy het nie genoeg energie om alles te doen nie. Jy moet besluit wat belangrik is. Ons is vry in Christus, maar Paulus waarsku ons: Alles is toelaatbaar, maar nie alles is opbouend nie. (1 Korintiërs 10:24) Moenie traag wees in ywer nie, wees geesdriftig van gees, dien die Here. (Romeine 12:11) Die beste manier om jou beperkte energie doeltreffend te gebruik, is deur die Here te dien.


Moenie jou beperkte energie mors deur dinge te doen wat nie belangrik is nie. As jy te besig is om daardie vyf dinge, waarvoor God jou op aarde geplaas het te doen, is jy te besig. Dit is tyd om vas te stel hoe jy jou tyd gebruik.


As jy besef dat jy nie genoeg tyd het om daardie dinge te doen waarvoor God jou op aarde geplaas het nie, is dit tyd om sekere dinge te los. Jy kan nie net aanhou take byvoeg nie. Raak ontslae van sekere dinge.


4. Gebruik die huidige tyd


En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. (Efesiërs 5:16)


Leef in die huidige tyd. Baie mense leer nie hoe om dit te doen nie, want hulle fokus altyd op die verlede of die toekoms. So dikwels stel ons uit tot die volgende dag, want ons wag vir die allerbeste omstandighede. Die probleem is dat hierdie omstandighede nooit kom nie. Hou op om verskonings uit te dink en doen wat God wil hê jy moet doen.


Doen hierdie paar dinge elke dag:


(i) Gebruik vandag vir gemeenskap – bel ‘n vriend; eet saam met iemand. Spandeer tyd daaraan om jou verhoudings te bou.

(ii) Gebruik vandag om geestelik te groei.

(iii) Gebruik vandag om ander te dien. Moenie uitstel nie, want jy weet nooit of jy weer ‘n geleentheid sal hê nie.

(iv) Gebruik vandag om jou geloof te deel. Jy weet nooit hoeveel geleenthede jy nog sal kry om jou buurman of ‘n familielid van Jesus te vertel nie. Begin daardie gesprek vandag.


[Vir die aanhalings uit die Nuwe Testament het ek gebruik gemaak van die Interliniêre Bybel. Ek het ook van ‘n blog van Rick Warren gebruik gemaak.]


Wat doen suksesvolle leiers?


Leiers doen sekere dinge, wat maak dat hulle suksesvol is. Hier is ‘n paar voorbeelde:


1. Kommunikeer dikwels en goed

‘n Leier moet die vertroue van diegene, wat hy lei, verwerf. Doeltreffende en gereelde kommunikasie is ‘n goeie manier om vertroue te wen. Mense wil weet wat gebeur. Gebeur dit nie, sal hulle hulle eie gevolgtrekkings maak. Daarom moet daar gereeld drie vrae deur die leierskap beantwoord word:


· Wat het goed verloop?

· Wat het nie so goed verloop nie?

· Wat is die belangrikste drie dinge wat hierdie week gedoen moet word om vorentoe te beweeg?


Daar moet ook gereeld in die afkondigings verslae verskyn oor die vordering wat met bediening gemaak is.


2. Luister en leer

Leiers moet bereid wees om te luister en te leer. Dit beteken leiers moet baie vrae vra. Vra hulle wat hulle as die sterk- en swakpunte van die gemeente sien. Hier is ‘n paar vrae wat leiers gereeld moet vra:


(i) Vertel my iets van jouself?

(ii) Wat gaan nie goed in die gemeente nie?

(iii) As jy in my skoene was, waarop sal jy nou fokus?

3. Hanteer verandering op ‘n wyse manier

As ‘n nuwe leier opdaag, voel hy/sy dat die gemeente dramatiese en vinnige verandering verwag. Soms regverdig omstandighede hierdie benadering. Dikwels moet die leier eers vertroue bou voor die gemeente verandering sal aanvaar. Dit beteken nie geen verandering nie, maar dis nie dramatiese verandering nie. Dit is noodsaaklik dat ‘n leier vroeë veranderinge maak, want dit bevorder ook vertroue. Deur enige verandering goed te oordink, mag dit tot langtermyn gevolge lei.


4. Behou gesonde grense

Iemand het by geleentheid gesê dat aan die einde van ‘n gemiddelde dag jy dertig take het wat wag om afgehandel te word. Ons kan altyd meer take om ons dag te vul, kry. Wat doen ons nou?


(i) Jy kan nie almal wat jou graag wil sien, sien nie. Jy moet leer om op ‘n aanvaarbare manier nee te sê.

(ii) Delegeer van jou take.

(iii) Gebruik jou tyd meer produktief. Gaan werk op ‘n ander plek, want as jy in jou kantoor sit, is die risiko vir onderbrekings hoog. So kan jy jou produktiwiteit verhoog.


Hierdie is maar net ‘n paar dinge om te doen, as jy ‘n gemeente suksesvol wil lei.


Verbeter jou prestasie


Een van die beste maniere om jou prestasie te verbeter, is deur die punt waar jy begin, te verander. Jy hoef nie aan die voet van die berg te begin deur die piek te bereik nie. Jy kan leer van die mense wat jou vooraf gegaan het – jy staan op die skouers van mense, wat al gedoen het wat jy wil doen. So verander jy jou beginpunt. Jy doen dit nog jou lewe lank. Hoe het jy kalkulus geleer? Isaac Newton het jare gelede die kalkulusberg uitgeklim. Jy gaan miskien nie die piek bereik nie, maar jy gaan beslis nie alles vir jouself uitwerk nie. Deur van sy werk te leer, kan jy reeds halfpad teen die berg op begin.

Hier is een komplikasie. Die meeste van wat jy op skool geleer het, verander stadig. Wat in die regte wêreld gebeur, is anders – alles verander baie vinnig. Daarom is dit nie noodwendig die beste benadering om by iemand, wat baie ondervinding het, te leer nie. Ervaring kan misleidend wees. Baie van die raad, wat hierdie mense bied, is net nie meer relevant nie – die omgewing verander te vinnig.

As jy ‘n nuwe werk begin, vra die persoon, wat onlangs bevorder is, vir spesifieke raad. Die woord spesifiek is belangrik. Dit verwys na die tegnieke en vaardighede, wat in dieselfde posisie gewerk het. Jy beheer jou beginpunt meer as wat jy dink. Vir spesifieke raad, kry iemand wat ‘n stap of twee voor jou is. Vir algemene raad, kry iemand, wat dinge in perspektief kan plaas.

תגובות


bottom of page