• Stephan Joubert

Koop tyd reg uit


Koop tyd reg uit
Tyd loop. Tyd vlieg. Tyd is min. Tyd wag vir niemand nie. Tyd het nie brieke nie. Tyd gaan vinnig verby…

Jy ken hierdie uitdrukkings. Tog het ons almal elke dag 86,400 nuwe sekondes tot ons beskikking. Ons kan dit nie êrens bank nie. Ons kan nie elke dag se onopgebruikte sekondes stoor vir latere gebruik nie. Tyd wat nie gebruik word nie, is verlore tyd. Al kan ons nie tyd terugwen of terugkoop nie, kan ons wel vandag se stukkie tyd uitkoop. Bedoelende, ons kan vandag se tydporsie reg opleef. Hoe? Wel, Paulus skryf in Kolossense 3 dat wat ons ook al sê of doen, ons doen dit tot eer van die Here. Ons maak die meeste van vandag se tyd as ons vir iemand anders ‘n beker koue water in sy Naam aanbied. Of as ons iemand se las vandag van hulle skouers aftel. Ons weet nie wat môre en oormôre inhou nie. Ons hoef ook nie. Jesus sê in Matteus 6 dat as ons ons koppe wil breek oor die dag van môre, dan gaan ons geloof en ons vreugde daarmee heen wees. Kom ons koop dus vandag uit en vertrou die Here met môre.

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: