top of page

Koop tyd reg uit


Stephan Joubert skryf in hierdie week se Goeie Nuus oor hoe belangrik tyd is. Hy kyk na Kolossense 3 en help ons met hierdie tema.
Koop tyd reg uit
Tyd loop. Tyd vlieg. Tyd is min. Tyd wag vir niemand nie. Tyd het nie brieke nie. Tyd gaan vinnig verby…

Jy ken hierdie uitdrukkings. Tog het ons almal elke dag 86,400 nuwe sekondes tot ons beskikking. Ons kan dit nie êrens bank nie. Ons kan nie elke dag se onopgebruikte sekondes stoor vir latere gebruik nie. Tyd wat nie gebruik word nie, is verlore tyd. Al kan ons nie tyd terugwen of terugkoop nie, kan ons wel vandag se stukkie tyd uitkoop. Bedoelende, ons kan vandag se tydporsie reg opleef. Hoe? Wel, Paulus skryf in Kolossense 3 dat wat ons ook al sê of doen, ons doen dit tot eer van die Here. Ons maak die meeste van vandag se tyd as ons vir iemand anders ‘n beker koue water in sy Naam aanbied. Of as ons iemand se las vandag van hulle skouers aftel. Ons weet nie wat môre en oormôre inhou nie. Ons hoef ook nie. Jesus sê in Matteus 6 dat as ons ons koppe wil breek oor die dag van môre, dan gaan ons geloof en ons vreugde daarmee heen wees. Kom ons koop dus vandag uit en vertrou die Here met môre.

Comentários


bottom of page