top of page
  • Writer's pictureStephan Joubert

Kom kyk wat is in Jesus se hand


Terwyl die dissipels besig was om weg te kruip agter geslote deure op daardie Sondagaand na Jesus se dood, daag Hyself by hulle op met ‘n oop hand, ‘n hand vol hemelse vrede. Soos wat dit die Joodse gebruik in daardie tyd was, sou Hy Sy regterhand in die lug opgesteek het, terwyl Hy Sy dissipels groet met die woorde: “Vrede vir julle!” Maak seker dat jy ook hier in Kersfeestyd Jesus se oop hand raaksien, Sy hand vol genade,liefde en beskerming. Dit is hierdie einste hand, wat deurboor is deur die kruis se spykers, vir jou en my! Dit is hierdie hand, wat die bewys is van God se redding en Sy liefde vir die wêreld.


Dit is hierdie einste gekruisigde hand, wat Jesus vandag oophou na die wêreld toe. Dit is Sy hand vol vrede. Daar is baie onvrede in ons wêreld. Mense ly. Ons aarde is stukkend. Geloof kwyn. Te midde van al hierdie chaos stap Jesus nogmaals ons feesseisoen binne met ‘n oop hand. Uit Christus se hand vloei hemelse vrede. Hy bring vandag nog ‘n wapenstilstand tussen hemel en aarde tot stand vir elkeen wat Sy vredeshand vasgryp.


‘n Geseënde Kersfees in Christus!

bottom of page