top of page

Kersgeskenk – ‘n Pa!


Ons is alweer in die tyd van Kersgeskenke uitsoek en toedraai vir veral kinders, wat met verwagting uitsien na die oopmaak van hulle pakkies. Wanneer ons by die “reason for the season” kom, is daar die besondere “pakkie” waardeur die seën van Kersfees myne geword het: die pasgebore Baba in die krip in Bethlehem. Wat ‘n voorreg om met verwondering hierdie “pakkie” oop te maak en die pad te ontdek van ‘n Verlosser, wat uiteindelik Sy lewe gee sodat ek die vrymoedigheid mag hê om God my “Vader” te kan noem.


Tog is daar soveel mense, wat glad nie die vreugdevolle voorreg van ‘n verhouding met ‘n liefdevolle hemelse Vader kan begryp of hul eie kan maak nie. Mense soos *Gerrit, wat as jong seun bitter teleurgestel is deur ‘n aardse pa, wat hom so dikwels met sy besope skandes in die skande gesteek het. Gevolglik het Gerrit as jong volwassene nie die vrymoedigheid gehad het om met vertroue sy Hemelvader in gebed te nader nie. Erger nog, *Susan, wat as jong dogtertjie seksueel deur haar aardse pa misbruik is en vir haar berader vra: “Sal Hy vir my kwaad wees as ek Hom nie as ‘dit’ kan aanspreek nie?” (Met “dit” het sy bedoel “Vader”.)


Albei hierdie gevalle is hartverskeurend. Die hoop wat daar egter vir elk van hulle was, was om te begin met die proses om hulle aardse pa te vergewe. So kon hulle uiteindelik vry raak en in vrymoedigheid begin groei teenoor ‘n liefdevolle Hemelvader.


In Jesus is dit alles moontlik. Terwyl ek die inhoud van hierdie pakkie ontdek en ‘n Verlosser vind, wat dit moontlik kom maak het dat ek God “Vader” kan noem, raak die “familie”-trekke al hoe meer sigbaar. Wat ‘n voorreg as mense om my kan raaksien: “She’s got her Father’s eyes!”


“I may not be every mother’s dream for her little girl
And my face may not grace the mind of everyone in the world
But that’s all right, as long as I can have one wish I pray
When people look inside my life, I want to hear them say:
She’s got her Father’s eyes.

(Amy Grant – Gary Chapman)


* Skuilname is hier gebruik.

Kommentare


bottom of page