top of page

Is jou hart hard, of leef jy met God se hart?


Wat ek nou gaan sê mag jou dalk skok: Die hardste harte vind ons nie onder die goddeloses nie, maar onder gelowiges, “God se mense”. As ons dink aan mense met harde harte, is die meeste van ons geneig om te dink aan die geswore ateïste, soos die rockster, Marilyn Manson, wat Bybels opskeur tydens sy verhoogoptredes. Trouens, die naam van een van sy albums is Antichrist Superstar.


Volgens die Bybel het die hardheid van harte, te doen met die hoor en verwerping van God se Woord.  In Spreuke 29:1 lees ons: “Wie hom hardkoppig teen teregwysing bly verset, stort ineen.” Hierdie vers sê vir ons dat hardheid van hart gebeur, wanneer waarkuwings herhaaldelik verwerp word.  Wie is dus die mense, wat hierdie waarskuwings gereeld hoor?  Christene, wat gereeld die verkondiging van God se Woord hoor.  Die tragiese hiervan is dat hulle hierdie boodskap hoor, maar nie doen wat hulle hoor nie. Hulle weier om God in ‘n sekere gebied van hulle lewens toe te laat.


Die duiwel wil graag hê dat ons harte hard moet wees en lei ons subtiel weg van God af. Hy wil hê dat ons blind moet wees vir sonde en dat ons nie vir God met ons hele hart sal liefhê nie. 


Ons moet dus ons harte bewaar. Ek moet myself afvra of my hart dalk hard geword het.  Is daar dalk ‘n troetelsonde in my lewe waarteen ek al baie gewaarsku is? Iets, wat ek meer begeer en najaag as ‘n verhouding met Jesus? Dalk is dit iets, waaroor ek aanvanklik skuldig gevoel het, maar daardie skuldgevoel het mettertyd verdwyn.


In Psalm 19:14 en 15 lees ons: “…en bewaar my van opsetlike sondes. Laat hulle nie oor my heers nie. Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U aanneemlik wees.”


As jy weet dat jou hart hard geword het, vra God om jou hart van klip te verwyder en vir jou Sy hart te gee. ‘n Hart met die begeerte om Hom lief te hê met woord en daad. Om ‘n nabootser en volgeling van God te wees, wat in geregtigheid wandel. Iemand, wat ander mense dien en altyd met integriteit optree.


Een van my gunsteling Bybelverse is Esegiël 36:26: “Ek gee julle ‘n nuwe hart met die regte begeertes en ‘n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle ‘n nuwe gehoorsame hart.”

Comments


bottom of page