top of page

Hoe neem leiers moeilike besluite?


Ons weet almal dat besluitneming ‘n onvermydelike deel van die lewe is. Mense het al deur verskeie studies daarop gewys dat die gemiddelde mens vandag in een week meer besluite moet neem as wat ons voorsate honderd en vyftig jaar gelede in hulle hele lewe moes neem! Dis veral waar van leiers. Leiers moet toesien dat besluite geneem word en dat die werk gedoen word. Sommige besluite is moeiliker as ander. Somtyds moet moeilike besluite geneem word, van groeistrategieë tot die sny van begrotings tot watter vennootskappe om te sluit en die aflegging van mense. Ervaring wys dat Christenleiers soms net soveel hiermee sukkel as enige iemand anders.


Hieroor het professor Joseph Badaracco sy nuutste boek, getiteld Your True Moral Compass: Defining Reality, Responsibility and Practicallity in Your Leadership Moments, gepubliseer. Alhoewel hy nie skryf vanuit Bybelse oortuigings skryf nie, is sy advies uiters waardevol vir enige Christenleier om wysheid te bekom vir goeie Geesgeleide besluite. Hy praat van die belangrikheid van ‘n persoonlike morele wysheid, wat ’n leier gegrond op sy eie gewete, sy waardes en oordeelvermoë moet ontwikkel. Hy noem in sy boek vier fundamentele vrae, wat enige goeie leier gewoonlik vra wanneer hy ‘n moeilike besluit op ‘n gesonde manier moet neem. Hierdie vrae kan uiters kompleks en ingewikkeld wees (soos sy boek uitwys), maar dit kan ook waardevol wees om van kennis te neem.


Hier is vier vrae wat Badaracco in die boek noem:


1.    Wat maak werklik saak? Hier word veral twee dinge onderskei. Vra heel eerste wat my (en die maatskappy / gemeente se) mees fundamentele waardes en oortuigings is. Ons moet seker maak dat ons waardes nie bloot mooi stellings teen die mure en op briefhoofde is nie, maar dat die belangrikste besluite geheel en al vanuit hierdie waardes geneem word. Tweedens vra dit die vraag wat uiteindelik nog op die lange duur in die lig van hierdie waardes gaan saak maak. Die doel is dus om nie bloot ‘n korttermyn oplossing op te dis nie, maar om ‘n besluit te neem wat na jare steeds sal saak maak en goeie vrug sal lewer.

 

2.    Wat is my verantwoordelikheid? Wat word van my vanuit ‘n kontraktuele,  sowel as etiese hoek verwag? Vir watter uitkomste moet ek verantwoordelik gehou word en watter uitkomste val nie onder my beheer nie? Baie mense neem ook maklik besluite, wat nie werklik binne ons ervaringsterrein val nie. Waar ‘n besluit na iemand anders gedelegeer kan word, doen dit.

 

3.    Wat sal werk? Hierdie vraag gaan oor praktiese en strategiese wysheid. Wat sal werk in terme van die groep of maatskappy se doelwitte? Watter strategie sal die beste werk? Wat sal die mees winsgewende, effektiewe besluit vir die ekonomiese, sowel as die sosiale welsyn van die groep wees?

 

4.    Waarmee sal ek as ‘n  medemens, sowel as professionele mens kan saamleef? Baie leiers, veral in ‘n geharde besigheidskonteks, neem dikwels besluite en dan kan hulle nie vrede maak met hulle eie gewetens of met sommige mense nie. Die besluite, wat geneem word, moet van so ‘n aard wees dat jy steeds na die tyd die mense, wat die meeste deur hierdie besluite geraak sal word, in die oë sal kan kyk. Jou volle integriteit moet in die oë van die meerderheid mense behoue kan bly.

 

Ons weet hoe besaai die verre sowel as onlangse geskiedenis van gelowiges is, wat slegte besluite geneem het, wat sodoende ‘n onaangename nalatenskap en geestelike dood tot gevolg gehad het. Jesus-volgelinge word deur die Here opgeroep om ons besluite te neem vanuit ons geloofswaardes en die Heerskappy van Jesus. Hopelik kan bogenoemde vier vrae ons hiermee help.


Geestelike leiers kan besluite neem wat lewe gee en die aangename geur van die Goeie Nuus van Jesus versprei.


Dis waartoe die Here ons as leiers roep!

Kommentare


bottom of page