top of page
  • Writer's pictureStephan Joubert

Hoe nader aan God, hoe stiller!


In hierdie Goeie Nuus skryf Stephan Joubert oor "Hoe nader aan God, hoe stiller!"
Hoe nader aan God, hoe stiller!

Thomas Aquinas (1225 -1274) word beskou as een van belangrikste denkers en teoloë, wat die wêreld nog opgelewer het. Hy was legendaries vir sy harde werk en vir sy skerpsinnige nadenke. Sy nederigheid en sy toewyding aan God was ook wyd en syd bekend. Teen die einde van sy kort, maar invloedryke lewe, het Aquinas God egter so intens beleef dat hy nie woorde oorgehad het om hieroor te praat nie. Aquinas het die laaste paar maande van sy lewe in stilte deurgebring. Sommiges meen hy het in daardie tyd gely aan uitbranding. Die Duitse filosoof, Josef Pieper, verstaan dit egter anders. Hy skryf Aquinas was baie stil “… not because he has nothing further to say; he is silent because he has been allowed a glimpse into the inexpressible …”


Egte belewenisse van God maak jou altyd stiller, nie luidrugtiger nie. Die besef van die Here se grootheid plak jou tong vas aan jou mond. Vra vir Job. In Job 42:5 - 6 vertel hy dat hyself geweet het wat mense van God sê (en dat hy per implikasie ook in Hom geglo het), maar noudat hy Hom op ’n baie unieke manier ontmoet het, het sy woorde skielik opgeraak. Nou bly hy net stil. Nou is hy vol verwondering en berou voor Hom. Leer asseblief by Job en by Thomas Aquinas. Soek die Here se nabyheid op. Raak al hoe meer bewus van Sy grootheid. Laat verwondering jou siel oorweldig. Skep nuwe ruimte vir heilige eerbied en verwondering oor die Here. Moenie dat die wêreld heeltyd jou oog vang nie. Dan wen kommer en kleingeloof in jou hart. Soek groter innerlike rus en stilte. Jaag die Here se nabyheid na. Ja, Hy is altyd by jou. Maar wys met jou lewe dat jy dit weet en glo en beleef! Dan kom jy reg tot rus.

bottom of page