top of page

Hoe moet ons dit verstaan dat Jesus “na drie dae” opgestaan het uit die dood?


In sy nuutste Goeie Nuus, skryf Stephan Joubert oor hoe ons dit moet verstaan dat Jesus “na drie dae” opgestaan het uit die dood?
Hoe moet ons dit verstaan dat Jesus “na drie dae” opgestaan het uit die dood?

In Matteus 12 sê Jesus vir ’n klomp godsdienstige leiers, wat wondertekens van Hom vra, dat Hyself drie dae en drie nagte in die aarde se hart sal wees. Baie mense gebruik vandag hierdie woorde om die tydperk van die kruisiging en opstanding anders te bereken as hoe die Nuwe Testament dit doen. Hulle kom na vore met nuwe dae, waarop sowel die kruisiging as die opstanding plaasgevind het. Groot fout! Markus 15:42 beskryf die dag, waarop Jesus gekruisig is, glashelder in Grieks as "pareskeuē" en "prosabbaton" (“die dag van voorbereiding” en die “die dag voor die sabbat”). Hierdie tydperk strek vanaf Donderdagaand met sononder tot en met Vrydagaand met sononder. Eers op Vrydagaand wanneer die son sak, breek die Joodse sabbat aan. Markus skryf helder en duidelik dat Jesus op hierdie Vrydagoggend gekruisig is. In Markus 16:1 en 2 lees ons dat die opstandingsdag in Grieks "mia tōn sabbatōn" genoem word. Dit is die eerste dag na die sabbat, oftewel die Sondag. Al die evangelies stem saam hieroor dat dit die Opstan-dingsdag is. Daar is dus geen twyfel oor die Vrydag tot Sondag as die tydperk vanaf Jesus se kruisiging tot en met Sy opstanding nie. Omdat die meeste mense in daardie tyd boonop inklusief getel het (dit wil sê, Vrydag is Dag 1; Saterdag is Dag 2, en Sondag is Dag 3) verstaan die Nuwe Testament dit as drie dae vanaf die kruisiging tot en met die opstanding.


Terug na Matteus 12:40: Ons moet hierdie “drie dae en nagte” verstaan vanuit Jesus se verwysing na Jona. Die punt, wat Jesus hier maak, is dat die donkerte en lyding, wat Jona in die vis vir ’n paar dae deurgemaak het, ook op Homself wag. As mense kan glo dat Jesus as Seun van die mens ook so-iets kan deurstaan, dan het hulle die grootste wonderteken ooit gesien. Hierdie “drie dae en drie nagte” is egter bedoel as algemene tydsverwysing na drie inklusiewe dae van swaarkry en lyding. Hierdie tydsverwysing word in Matteus 12 spreekwoordelike gebruik, soos wat Paulus gereeld ook doen as hy onder andere vertel hyself het "nag en dag" gewerk (1 Tess. 2:9; 2 Tess. 3:8), of gebid (1 Tess. 3:10). Dus is daar geen onduidelikheid in die Nuwe Testament oor die kruisigingsdag en opstandingsdag van ons Here Jesus nie.

bottom of page