• Stephan Joubert

Hoe aansteeklik is mense?


Hoe aansteeklik is mense?

Godsdienstige onreinheid was soos die korona-virus in die wêreld waarbinne Jesus God se koninkryk verkondig het. Onreinheid was altyd uiterlik. Liggaamlike siektes soos melaatsheid, menstruele siektes en ander infeksies het mense outomaties gediskwalifiseer vir deelname aan formele godsdiens in sinagoges of in die tempel. Al was hulle harte so rein soos sneeu - dit het net mooi niks gehelp nie. Enige assosiasie met nie-Jode, asook die eet van kos wat nie aan godsdienstige standaarde voldoen het nie, het mense outomaties gediskwalifiseer vir enige deelname aan godsdienstige aktiwiteite. Die vromes moes hulleself beskerm teen sulke onrein mense. Onreinheid was hoogs aansteeklik. Hulle moes onder kwarantyn gehou word.


Jesus was egter geïmmuniseer teen al hierdie godsdienstige reëls. Hy het graag met onrein mense geassosieer. Dit het Hom nie gepla nie. Inteendeel, Hy het genade vir onrein mense gehad. In Lukas 5 lees ons hoedat Hy in die huis van ’n onrein tollenaar soos Levi eet. En in Lukas 7 sien ons hoedat ’n onrein sekswerker Jesus se voete afdroog met haar hare. Jesus was gemaklik in die teenwoordigheid van hoogs-aansteeklike ‘onreines.’ Hy skryf niemand af nie. Hy beoordeel nooit enigiemand op uiterlike dinge nie. Dit is slegs by Hom dat daar volkome vergifnis en volkome aanvaarding te vind is.

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: