top of page

Goeie klei in die hande van die Pottebakker


Jy word nie vanself fikser of sterker nie. Jy weet dit kos inspanning en harde werk. Dieselfde geld wat jou karaktervorming betref. Jou karakter groei nie outomaties Godwaarts nie. Jou karakter neem slegs die regte vorm aan deur aanhoudende gehoorsaamheid aan die Here se wil. Dit gebeur deur jou bewustelike keuses om God en ander mense lief te hê. Wanneer jy oor en oor kies om Hom voorop te stel en om ander mense raak te sien, word dit tweede natuur in jou lewe. Dan raak jy al hoe meer gehoorsaam aan die Here se stem in jou binneste. Dan volg jy Sy voorskrifte in die Bybel al hoe meer spontaan. Dan dra jy meer van die regte soort vrugte - daardie vrugte wat God verheerlik en wat ander mense opbou in hulle geloof en menswees.


Karaktergroei gebeur lewenslank. Nooit is jy hiermee klaar nie. Elke dag kies jy van voor af om goeie en bruikbare klei in die hande van die Hemelse Pottebakker te wees. Elke dag neem jou lewe ook die regte vorm aan, wanneer jy dit toevertrou aan die sorg van die Here. Doen dit asseblief vandag. Doen dit ook elke ander dag, wat aan jou gegun word.

Comments


bottom of page