top of page

God werk nie regtig op geheimsinnige maniere nie


Dit het ’n gewilde uitdrukking geword om te sê God werk op ’n geheimsinnige manier. Ek wonder hoekom? Vir seker is Sy werke nie ten volle vir ons verstaanbaar nie. Ons is immers net mense en Hy is God. Maar Sy dade is nie raaisels of geheime nie. Sy werke is nooit anders as wie Hyself is nie. God het Homself genoegsaam aan ons bekendgemaak sodat ons kan weet wie Hy is. In die Ou Testament leer ons Hom ken as die Skepper van hemel en aarde. Hy is ook die God wat Sy wet gee en wat ons oproep tot ’n lewe van geregtigheid. In die Nuwe Testament leer ons God nog beter in en deur Jesus ken. Nou weet ons Hy is liefde. Ons weet ook Hy is die God, wat Sy Gees aan ons gegee het om ons in die volle waarheid te lei.


Ons bely God is baie groter as alles, wat ons oor Hom weet, sê en glo. Hy doen ook meer as wat ons ooit kan dink of bid. Maar Hy is definitief nie anders as hoe Hy Hom aan ons bekendmaak nie. Hy is ’n geheim nie, sy dade ook nie.

Comments


bottom of page