• Stephan Joubert

God se vrede klink anders


God se vrede klink anders

“Joy to the world and peace on earth!” het die seremoniemeester entoesiasties vir almal tydens ’n “Kersliedere by Kerslig"-aand gesê. Toe prewel iemand onderlangs: “As dit wat ons nou in die wêreld beleef , vrede is, gee my dan liewers oorlog.” Nou ja, die wêreld ken tans nie te veel vrede nie. Die ganse wêreld is kop-onderstebo sedert die Corona-virus sowat ’n jaar gelde ongenooid hier tussen ons almal opgedaag het. Nogtans hoor ons weer hier teen die einde van ’n holderstebolder 2020 die engele se trefferlied daar bokant Betlehem: “Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense met wat Hy oordadig liefhet.”


God se vrede is so anders as mense se idees hiervan. Dit is nie sinoniem met wapenstilstande tussen militêre magte nie. Of met ’n netjies-uitgesorteerde wêreld waar elkeen hulle eie drome najaag nie. Nee, dit is heel eerste ’n vrede van die hart. Dis vrede met God, vrede wat oorspoel na alles en almal rondom jou. Daarom sing die engele steeds hier in 2020 se Kersfeestyd oor God se vrede. Sing en leef dit saam. Sien die Kind raak oor wie die fees gaan en volg Hom.

© 2020 Ekerk Vereniging.

Trots gebou deur Ekerk.

Ekerk bankbesonderhede:


Ekerk Vereniging,

ABSA Bank, Takkode: 632 005,

Rekening: 4059 699 232

South Africa | Suid Afrika

logo snapscan.png
Zapper logo wit.png

Vind, volg & bevriend ons hier:

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Laai ons "app" af: